งานฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณเล็ก

ภาพบรรยากาศงานฉลองวันคล้ายวันเกิด คุณนิภา แสงสุริยะฉัตร (คุณเล็ก) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ หมอเส็ง รังสิต
DSC09346 DSC09348 DSC09350 DSC09352 DSC09358
DSC09361 DSC09365 DSC09377 DSC09380 DSC09383
DSC09388 DSC09391 DSC09392 DSC09394 DSC09409
DSC09412 DSC09415 DSC09419 DSC09421 DSC09425
DSC09429 DSC09438 DSC09442 DSC09444 DSC09447
DSC09453 DSC09456 DSC09458 DSC09482 DSC09483
DSC09485 DSC09490 DSC09493 DSC09496 DSC09498
DSC09504 DSC09506 DSC09526 DSC09529 DSC09536
DSC09537 DSC09540 DSC09544 DSC09547 DSC09549
DSC09553 DSC09564 DSC09570 DSC09571 DSC09572
DSC09573 DSC09577 DSC09579 DSC09583 DSC09586
DSC09591 DSC09596 DSC09603 DSC09608 DSC09610
DSC09617 DSC09630 DSC09633 DSC09636 DSC09644
DSC09646 DSC09649 DSC09651 DSC09652 DSC09654
DSC09656 DSC09657 DSC09659 DSC09660 DSC09665
DSC09670 DSC09672 DSC09675 DSC09677 DSC09680
DSC09683 DSC09685 DSC09691 DSC09695 DSC09698
DSC09702 DSC09707 DSC09715 DSC09716 DSC09719
DSC09730 DSC09731