งานเปิดศูนย์สมุทรปราการ

คุณหมอเส็ง คุณเล็ก ผู้บริหารและผู้นำสมาชิก ร่วมพิธีเปิดศูนย์หมอเส็งสมุทรปราการ เมื่อ 30 พ.ค.59
DSC08404 DSC08200 DSC08201 DSC08210 DSC08216
DSC08227 DSC08233 DSC08236 DSC08242 DSC08245
DSC08250 DSC08258 DSC08266 DSC08267 DSC08283
DSC08286 DSC08327 DSC08330 DSC08333 DSC08336
DSC08340 DSC08346 DSC08354 DSC08358 DSC08361
DSC08364 DSC08370 DSC08376 DSC08383 DSC08391
DSC08396 DSC08401 DSC08408 DSC08411 DSC08412
DSC08418 DSC08424 DSC08428 DSC08436 DSC08446
DSC08455 DSC08475 DSC08486 DSC08488 DSC08492
DSC08500 DSC08504 DSC08510 DSC08512 DSC08514
DSC08516 DSC08518 DSC08520 DSC08522 DSC08524
DSC08527 DSC08532 DSC08536 DSC08539 DSC08546
DSC08548 DSC08555 DSC08558 DSC08561 DSC08563
DSC08567 DSC08573 DSC08582 DSC08586 DSC08594
DSC08595 DSC08597 DSC08608 DSC08614 DSC08618
DSC08623 DSC08624