อบรมสัมมนาผู้บริหารระดับโกลด์ ครั้งที่ 10 ภาพชุดที่ 3

ณ โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี เมื่อ 9 - 10 พ.ค.59
DSC05945 DSC05751 DSC05759 DSC05764 DSC05769
DSC05771 DSC05773 DSC05776 DSC05777 DSC05783
DSC05786 DSC05788 DSC05792 DSC05797 DSC05798
DSC05801 DSC05803 DSC05809 DSC05815 DSC05819
DSC05820 DSC05826 DSC05829 DSC05843 DSC05848
DSC05850 DSC05863 DSC05865 DSC05867 DSC05870
DSC05876 DSC05881 DSC05882 DSC05889 DSC05896
DSC05898 DSC05904 DSC05907 DSC05910 DSC05914
DSC05918 DSC05921 DSC05926 DSC05933 DSC05935
DSC05937 DSC05941 DSC05942 DSC05951 DSC05954