อบรมสัมมนาผู้บริหารระดับโกลด์ ครั้งที่ 10 ภาพชุดที่ 2

ณ โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี เมื่อ 9 - 10 พ.ค.59
DSC05633 DSC05613 DSC05627 DSC05629 DSC05630
DSC05635 DSC05643 DSC05650 DSC05651 DSC05655
DSC05658 DSC05660 DSC05665 DSC05666 DSC05670
DSC05673 DSC05680 DSC05681 DSC05683 DSC05708
DSC05716 DSC05720 DSC05723 DSC05727 DSC05734
DSC05738 DSC05744 DSC05749 DSC05750