อบรมสัมมนาผู้บริหารระดับโกลด์ ครั้งที่ 10 ภาพชุดที่ 1

ณ โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี เมื่อ 9 - 10 พ.ค.59
DSC05563 DSC05297 DSC05300 DSC05303 DSC05305
DSC05308 DSC05311 DSC05314 DSC05316 DSC05318
DSC05319 DSC05321 DSC05322 DSC05327 DSC05332
DSC05334 DSC05338 DSC05340 DSC05341 DSC05363
DSC05364 DSC05367 DSC05373 DSC05377 DSC05388
DSC05400 DSC05403 DSC05405 DSC05410 DSC05412
DSC05414 DSC05418 DSC05423 DSC05462 DSC05464
DSC05468 DSC05470 DSC05473 DSC05478 DSC05480
DSC05482 DSC05488 DSC05490 DSC05493 DSC05509
DSC05514 DSC05515 DSC05516 DSC05519 DSC05522
DSC05524 DSC05526 DSC05530 DSC05536 DSC05538
DSC05540 DSC05545 DSC05547 DSC05549 DSC05550
DSC05554 DSC05556 DSC05558 DSC05560 DSC05565
DSC05568 DSC05581 DSC05584 DSC05589 DSC05591
DSC05597 DSC05599 DSC05600 DSC05602 DSC05605