งานวันคล้ายวันเกิดคุณเล็ก

ภาพบรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณเล็ก พร้อมกับผู้บริหาร ผู้นำ และสมาชิกหมอเส็ง ไทยแลนด์ เข้าร่วมอวยพร และมอบของที่ระลึกแด่คุณเล็ก เมื่อ 22 ก.ค.58 ณ อาคารหมอเส็ง สำนักงานใหญ่
DSC 0007 DSC 0017 DSC 0022 DSC 0028 DSC 0033
DSC 0037 DSC 0040 DSC 0046 DSC 0053 DSC 0055
DSC 0058 DSC 0061 DSC 0064 DSC 0070 DSC 0073
DSC 0075 DSC 0080 DSC 0084 DSC 0091 DSC 0100
DSC 0106 DSC 0109 DSC 0112 DSC 0122 DSC 0132
DSC 0137 DSC 0142 DSC 0145 DSC 0151 DSC 0152
DSC 0155 DSC 0159 DSC 0162 DSC 0173 DSC 0176
DSC 0178 DSC 0187 DSC 0190 DSC 0210 DSC 0214
DSC 0238 DSC 0240 DSC 0247 DSC 0256 DSC 0271
DSC 0273 DSC 0277 DSC 0282 DSC 0286 DSC 0289
DSC 0291 DSC 0296 DSC 0300 DSC 0306 DSC 0312
DSC 0315 DSC 0320 DSC 0325 DSC 0328 DSC 0332
DSC 0337 DSC 0338 DSC 0352 DSC 0357 DSC 0361
DSC 0370 DSC 0374 DSC 0376 DSC 0383 DSC 0387
DSC 0393 DSC 0397 DSC 0399 DSC 0401 DSC 0407
DSC 0410 DSC 0412 DSC 0417 DSC 0420 DSC 0433
DSC 0439 DSC 0463 DSC 0466 DSC 0470 DSC 0471
DSC 0477 DSC 0487 DSC 0493 DSC 0499 DSC 0502
DSC 0508 DSC 0511 DSC 0514 DSC 0517 ESC 0001
ESC 0002 ESC 0003 ESC 0004 ESC 0005 ESC 0006
ESC 0007 ESC 0008 ESC 0009 ESC 0010 ESC 0011
ESC 0012 ESC 0013 ESC 0014 ESC 0015 ESC 0016
ESC 0017 ESC 0018 ESC 0019 ESC 0020 ESC 0021
ESC 0022 ESC 0023 ESC 0024 ESC 0025 ESC 0026
ESC 0027 ESC 0028 ESC 0029 ESC 0030 ESC 0031
ESC 0032 ESC 0033 ESC 0034 ESC 0035 ESC 0036
ESC 0037 ESC 0038