งาน PDS ครั้งที่ 18

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร PDS ครั้งที่ 18 เมื่อ 6 สิงหาคม 2558
DSC 0122 DSC 0123 DSC 0125 DSC 0126 DSC 0127
DSC 0129 DSC 0131 DSC 0132 DSC 0135 DSC 0137
DSC 0145 DSC 0151 DSC 0156 DSC 0158 DSC 0160
DSC 0163 DSC 0164 DSC 0168 DSC 0171 DSC 0176
DSC 0180 DSC 0183 DSC 0188 DSC 0189 DSC 0191
DSC 0194 DSC 0197 DSC 0199 DSC 0214 DSC 0217
DSC 0218 DSC 0219 DSC 0220 DSC 0224 DSC 0227
DSC 0229 DSC 0230 DSC 0232 DSC 0233 DSC 0240
DSC 0241 DSC 0253 DSC 0256 DSC 0259 DSC 0261
DSC 0263 DSC 0266 DSC 0268 DSC 0270 DSC 0272
DSC 0274 DSC 0276 DSC 0279 DSC 0281 DSC 0283
DSC 0285 DSC 0288 DSC 0290 DSC 0292 DSC 0293