ภาพบรรยากาศงานสวัสดีปีใหม่ 2556
ช่วงเช้า - เหล่าผู้นำอีสานและสปป.ลาว ร่วมกันทำอาหารมาเลี้ยงสมาชิกที่มาร่วมงาน
ช่วงเย็น - บรรยากาศงานเลี้ยงโต๊ะจีน และได้รับเกียรติจากคุณหมอเส็งและคุณเล็กอวยพรปีใหม่ให้กับสมาชิก
เมื่อ 7 มกราคม 2556 ณ ศูนย์หมอเส็งเฮิร์บช๊อปอุดรธานี
Previous index page Next index page
of 7
HNY2013n_002.JPG
HNY2013n_003.JPG
HNY2013n_004.JPG
HNY2013n_005.JPG
HNY2013n_006.JPG
HNY2013n_007.JPG
HNY2013n_008.JPG
HNY2013n_009.JPG
HNY2013n_010.JPG
HNY2013n_011.JPG
HNY2013n_012.JPG
HNY2013n_013.JPG
HNY2013n_014.JPG
HNY2013n_015.JPG
HNY2013n_016.JPG
HNY2013n_017.JPG
HNY2013n_018.JPG
HNY2013n_019.JPG
HNY2013n_020.JPG
HNY2013n_021.JPG

www.chatsuriya.com