เยี่ยมชมโรงงาน หมอเส็ง จ.สระบุรี
จัดโดย. ผอ.กิตติภพ ฉายแก้ว ศูนย์สมุทรปราการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555
Previous index page Next index page
of 4
IMG_3065.JPG
IMG_3070.JPG
IMG_3078.JPG
IMG_3088.JPG
IMG_3089.JPG
IMG_3090.JPG
IMG_3091.JPG
IMG_3092.JPG
IMG_3097.JPG
IMG_3098.JPG
IMG_3100.JPG
IMG_3102.JPG
IMG_3103.JPG
IMG_3104.JPG
IMG_3105.JPG
IMG_3106.JPG
IMG_3108.JPG
IMG_3109.JPG
IMG_3113.JPG
IMG_3115.JPG

www.chatsuriya.com